• >>
  • Bosch >>
  • Котли на пареа >>
  • U-MB

U-MB

Ознаката U-MB доаѓа од (UNIVERSAL Modular Boiler) Универзален Модуларен Котел односно парен котел во модуларна изведба. Овој тип на котел се состои од неколку модули кои совршено ги исполнуваат вашите индивидуални барања.