• >>
  • Bosch >>
  • Котли на пареа >>
  • U-ND, U-HD

U-ND, U-HD

Овој котел се карактеризира со многу компактна конструкција. Може да се достави како УНИВЕРЗАЛЕН котел за висок или низок притисок. U-ND и U-HD котлите се идеално решение особено за помали компании за производство, преработка како и за други индустриски процеси.