• >>
  • Bosch >>
  • Котли на пареа >>
  • UL-S, UL-SX

UL-S, UL-SX

Овој тип на котли на пареа ги исполнуваат сите барања за средни и високи излезни опсези.