• >>
  • Bosch >>
  • Котли на пареа >>
  • ZFR, ZFR-X

ZFR, ZFR-X

Котелот од тип ZFR содржи две комплетно одделени пламени цевки и изводи за издувен гас. Овој тип е сигурен за напојување со топлина и пареа за висок излезен опсег.