• >>
  • Danfoss >>
  • Програмабилни контролери >>
  • LCX06C

LCX06C

LCX06C е компактен, програмабилен контролер со стандарнда големина од 32х74mm. LCX06C е достапен во верзии со или без Modbus RS485 сериски комуникациски интерфејс и Real Time Clock.