• >>
  • Danfoss >>
  • Програмабилни контролери >>
  • MCX061V/MCX06C/MCX06D

MCX061V/MCX06C/MCX06D

MCX061V се електронски контролери кои ги делат сите типични функционалности на MCX контролерите: прграмабилни, поврзување на CANbus локална мрежa, RS485 Modbus сериска комуникација.

MCX061V има интегриран управувачки алгоритам за греење и електронски драјвер за експанзионен вентил. Достапен е со или без графички LCD дисплеј, и 110-230Vac или 24Vac напојување.

MCX06C е со стандардна големина од 32х74 mm.

MCX06D е достапен во верзија со графички LCD дисплеј, LED дисплеј или без дисплеј и е со компактна големина од 4 DIN модулите.

MCX061V има интегриран управувачки алгоритам за греење и електронски драјвер за експанзионен вентил.