• >>
  • Danfoss >>
  • Програмабилни контролери >>
  • MCX08M

MCX08M

MCX08M достапен со или без графички LCD дисплеј , е електронски контролер кој ги има сите типични функционалности на MCX контролерите во компактна големина од 8 DIN модулите: програмабилност, поврзување на CANbus локална мрежа, RS485 Modbus сериска комуникација.

MCX08M има максимум 8 аналогни влезови и 8 дигитални влезови, и максимум 4 аналогни излези и 8 дигитални излези.