• >>
  • Danfoss >>
  • Програмабилни контролери >>
  • MCX15B/MCX20B/MCX152V

MCX15B/MCX20B/MCX152V

MCX15B/MCX20B/MCX152V достапни во верзии со или без графички LCD дисплеј, се електронски контролери кои имаат голем број на влезови и излези со големина на 16 DIN модулите. Тие ги делат типичните функционалности на MCX контролероте: програмабилност, поврзување на CANbus локална мрежа и до две RS485 Modbus сериски комуникациски интерфејси.

MCX15B има максимум 10 аналогни влезови и 18 дигитални влезови, и максимум 6 аналогни излези и 15 дигитални излези.

MCX20B има максимум 16 аналогни влезови и 22 дигитални влезови, и максимум 6 аналогни излези и 22 дигитални излези.

MCX152V има два вградени драјвери за EXV, максимум 14 аналогни влезови и 18 дигитални влезови, и максимум 6 аналогни излези и 15 дигитални излези.