• >>
  • Danfoss >>
  • Програмабилни контролери >>
  • MMIGRS интерфејси

MMIGRS интерфејси

MMIGRS е далечински интерфејс за MCX фамилијата. Тој е опремен со графички дисплеј кој овозможува комплетно прилагодување на корисничкиот интефејс. Конекцијата со секоја единица од MCX опсегот е преку CANbus мрежата. Сите информации околу корисничкиот интерфејс се наоѓаат во MCX контролерот, со што нема потреба од програмирање на MMIGRS интерфејсот. MMIGRS се напојува од контролерот со кој е поврзан и автоматски го прикажува неговиот кориснички интерфејс,но исто може да го прикаже корисничкиот интерфејс од било кој друг уред поврзан на истата мрежа. MMIMYK е напреден се-во-едно уред со до три диференцијални функции: програмирачки модул, gateway и data logger. Опремен е со графички дисплеј и тастатура за конфигурирација на модулот. Исто е опремен со слот за мемориска картица (MMC) за проширување на меморискиот капацитет.

MMILDS е далечински интерфејс за MCX фамилијата. Опремен е со LED дисплеј за прикажување на податоци од MCX или од 2 сонди кои можат да се поврзат локално. Конекцијата со било кој MCX контролер е преку CANbus мрежата. MMILDS може да се напојува преку MCX уредот на кој е поврзан.