• >>
  • Saacke >>
  • Системи за контрола на горилниците >>
  • Seavis pro

Seavis pro

Овој контролер нуди детален интерфејс и визуелизација на сите процеси важни во системот за горење. Se@vis pro е перфектен за сложени апликации како согорување на прашкасти горива како и промена помеѓу различни горива без потреба од исклучување на системот.