• >>
  • Bosch >>
  • Топловодни котли

Топловодни котли

Топловодни котли

 

UT-L

Овој тип на котел е идеално решение за централни системи за греење за локално напојување за различни...

UT-M

Овој тип на котел е понатамошен развој на UT конструкцијата. Тој се користи во области каде е потребна средна...

UT-H

UT-H типот се користи во случај на висок притисок и високи температури како и за централно греење или процесно...
 

UT-HZ

UT-HZ обезбедува сигурно и ефикасно снабдување со топлина во високи излезни опсези.