• >>
  • Bosch >>
  • Котли на пареа

Котли на пареа

Котли на пареа

 

U-ND, U-HD

Овој котел се карактеризира со многу компактна конструкција. Може да се достави како УНИВЕРЗАЛЕН котел за...

U-MB

Ознаката U-MB доаѓа од (UNIVERSAL Modular Boiler) Универзален Модуларен Котел односно парен котел во модуларна изведба....

UL-S, UL-SX

Овој тип на котли на пареа ги исполнуваат сите барања за средни и високи излезни опсези.
 

ZFR, ZFR-X

Котелот од тип ZFR содржи две комплетно одделени пламени цевки и изводи за издувен гас. Овој тип е сигурен за...